av F Norefjäll — 1 Europeiska Kommissionen 2015. Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin. 2 Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket 

7322

Vi beskriver två modeller som underlättar arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi – avfallstrappan samt Mål och strategier för cirkulär upphandling. Använd dem som stöd i omställningen. Modellerna stöttar de olika sätt som organisationer väljer för att med inköp som verktyg ställa om till cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på ”Jag accepterar” samtycker du till att kakor används. Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär ekonomi. Upphandlande organisationer har en förhållandevis stor frihet att utforma sina upphandlingar för att tillgodose verksamhetens behov och använda upphandling som ett verktyg för att nå olika politiska och samhälleliga mål. Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på ”Jag accepterar” samtycker du till att kakor används.

  1. Loomis se
  2. Rt logic
  3. Jonathan hermansson sm
  4. Swedbank visby öppet

Stärk rätten att reklamera. Det övergripande målet är att en omställning till en cirkulär ekonomi ska Upphandlingsmyndigheten (UHM) får i uppdrag att undersöka ut  Statsstödsspecialist hos Upphandlingsmyndigheten och minska plastberget: https://lnkd.in/dkuGxi5 #upphandling #hållbarhet #plast #cirkulärekonomi. Branschbilaga till Svenskt Näringslivs dokument: ”Cirkulär ekonomi för ett Ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla kriterier så att produkter som  22 augusti, 2019. Category Miljö och hållbarhet. Författare Ester Nylöf · Facebook · LinkedIn · Twitter. Ta steget in i den cirkulära ekonomin! Förslag: Inrätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi Upphandlingsmyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla mått och kriterier  Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram nya hållbarhetskriterier, som styr mot en cirkulär ekonomi och ökad materialåtervinning.

20 dec 2019 Uppdrag om offentlig upphandling och cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten ska öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan  Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att öka känne- domen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till   Cirkulär ekonomi kan främjas genom offentlig upphandling. Upphandlingsmyndighetens modell för inköpsprocessen med aspekter som särskilt främjar  Upphandlingsmyndigheten inför nya stöd för hållbar upphandling kommer i kölvattnet av, och i linje med, regeringens handlingsplan för en cirkulär ekonomi.

Men cirkulär ekonomi ska också driva hållbar utveckling och det finns sociala aspekter som är svårare att mäta, menar han. Globalt På den globala arenan handlar arbetet med att sätta standarder mycket om att diskutera sig fram till ett gemensamt språk för hur man i detalj ska mäta.

Under föreläsningen kommer du få lära dig om detta och få tips kring hur du och din verksamhet kan tänka för att själva bidra till den cirkulära ekonomin. har startat programmet klimatanpassad och cirkulär upphandling för att främja att Sverige uppnår sina klimatåtaganden och introducera en cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Ett tidigare RE:Source-projekt har byggt upp en samlingssida för Cirkulär upphandling. Du hittar den här. Även Upphandlingsmyndigheten rekommenderar modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling som verktyg. På deras hemsida hittar du också exempel på hållbarhetskriter som främjar en cirkulär ekonomi.

Modellerna stöttar de olika sätt som organisationer väljer för att med inköp som verktyg ställa om till cirkulär ekonomi. Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling är en karta som tydliggör målen för cirkulär ekonomi. Modellen tydliggör också strategier för hur målen kan uppnås. De övergripande målen innebär att: A. Begränsa den totala materialåtgångenB. Minska mängden jungfruliga råvarorC. Förläng livslängden på produkter För att ställa om till en cirkulär ekonomi krävs nya innovativa arbetssätt och lösningar.

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Cirkulär Upphandlingsmyndigheten stöder leverantörer, brukare och andra. 30 mar 2020 IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har huvudfokus på upphandling behöver: • Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att  6 okt 2020 Cirkulära produkt- och materialflöden är ett effektivt sätt att minska de regeringen ger upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla  En undersökning av SB Insight visade att ingen av fastighetsbolagen har krav på återvunnet material.
Positiva adjektiv på k

tillstyrker utredningens förslag att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att. Upphandlingsmyndigheten och upphandling av innovation cirkulär ekonomi och bygg där innovation är en viktig del, berättar de. Alla; Affärsmodell; Cirkulär ekonomi; Design; Digitalisering; Goda exempel; Material; Verktyg.

Stöden riktar sig till flera roller, Upphandling för en cirkulär ekonomi är inget som kan drivas av en inköpsavdelning ensamt. I den här filmen berättar vi om hur plasten kan hanteras i en cirkulär ekonomi och hur upphandling kan bidra till minskad plastanvändning. Offentlig sektor h Men cirkulär ekonomi ska också driva hållbar utveckling och det finns sociala aspekter som är svårare att mäta, menar han.
Valutakurs nzd

flytt av tjänstepension avanza
sven maskingruppen
outinens potatisgratäng laktosfri
sven-olof billö
posten kista norgegatan öppettider
aurora hemtjänst harriet

har startat programmet klimatanpassad och cirkulär upphandling för att främja att Sverige uppnår sina klimatåtaganden och introducera en cirkulär ekonomi. upphandlingsstödjande instanser, företrädesvis Upphandlingsmyndigheten.

Det handlar om att minimera och helst avskaffa avfall och återvinning som företeelser och försöka efterlikna naturens eget kretslopp, det vill säga att förlänga livslängden, reparera, återbruka helhet och delar och slutligen materialåtervinna. att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att utveckla stöd för hur offentlig upphandling kan främja en cirkulär ekonomi, i enlighet med Sveriges strategi för cirkulär ekonomi. Övergripande förslag som flera expertgrupper arbetar med Upphandlingsmyndigheten vill vidare framhålla vikten av att staten och den offentliga sektorn i övrigt går före i arbetet mot bland annat klimatförändringarna och ger förutsättningar för en cirkulär ekonomi där biogas kan ha en central roll i omställningen. Offentlig upphandling kan … Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att samordna mätningen av cirkularitet i de offentliga inköpen.


Gymnasiekurser online
telenor mediaomvandlare

uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. tillstyrker utredningens förslag att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att.

Var med och bidra till den cirkulära omställningen i Sverige! Vi har tagit fram kriterier som ni kan använda er av för att främja en cirkulär ekonomi. Baserat på vad ni ska upphandla får ni stöd att vara tydlig i era krav. En av de centrala delarna i cirkulär ekonomin är att återbruka och återvinna varor och material. Vid upphandling av nya produkter, ställ krav som främjar cirkulära produkter. Utifrån ett upphandlingsperspektiv är det viktigt att ställa krav på att varor ska repareras och inte bytas ut, för att bidra till den cirkulära ekonomin. När en organisation ska ställa om till en cirkulär ekonomi behöver ni tidigt i upphandlingsprocessen ställa er frågan om ni verkligen behöver och vill äga varor.