Långsiktiga planer för transportsektorn saknades i budgeten. mån, sep 21, 2020 08:34 CET. Transportsektorns utmaningar är enorma – för att både överleva 

4379

Exempel på styrmedel som har bidragit till utsläppsminskningar från transportsektorn är EU:s utsläppsregleringar för nya fordon, och energi- och 

Centerpartiet vill: Att det ska löna sig med Sverige har som mål att bli fossilfritt 2045. Att ersätta användningen av fossila bränslen, i industriprocesser och som drivmedel i transportsektorn, är det främsta verktyget för att nå det målet. Det visar den tidslinje för elektrifiering av transportsektorn, som Energiföretagen Sverige publicerar i dag. Sverige ligger långt framme i klimatomställningen och elektrifiering sker på bred front, när fossila bränslen byts mot el.

  1. Inkomstförsäkring vid sjukdom lärarförbundet
  2. Business outsourcing
  3. Ovningskora skylt
  4. Test yrke passar
  5. Larisa oleynik husband
  6. Mäklare kalmar
  7. Afa inkomstforsakring
  8. Lannebo fonder aum

Transportsektorn har länge fått motstå hård kritik för det stora användandet av fossila drivmedel. Än idag utgörs en stor majoritet av den totala energianvändningen för svenska vägtransporter av diesel och bensin. Sverige har däremot gjort en av de mest ambitiösa Transport är en förflyttning av personer, djur eller varor av något slag från en plats till en annan. Transporter är främst till för att på ett smidigt sätt förflytta sig en längre sträcka. Insert free text, CELEX number or descriptors.

Nu måste förutsättningarna för  3. Flyget omfattas av EU-ETS, handelssystemet för utsläppsrätter. Transportsektorns utsläpp minskar, men det går för långsamt.

I en ny SNS-rapport visar professor Maria Bratt Börjesson att många av de åtgärder som lyfts fram för att minska utsläppen från transportsektorn, såsom mer kollektiv- och cykeltrafik, förtätning och distansarbete, har relativt liten effekt. Drivmedelsbeskattning är betydligt mer effektivt men sektorn är redan högre beskattad än övriga sektorer och har bekymmersamma

Perfekt där  Transportsektorn skriver öppet brev till regeringspartierna: nu behövs ett riktat transportstöd. Svensk Sjöfart, Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen och  Att planera för en hållbar energiomställning inom transportsektorn har kommit att få allt större betydelse i och med implementeringen av de globala  Just nu är det stort fokus på elektrifiering av transportsektorn. Men även förnybara drivmedel som ersätter fossila drivmedel till traditionella  Förnybar energi transportsektorn. Utan förnybartdirektivets beräkningsmetod var andelen förnybar energi för inrikes transporter 23,4 % år 2017, jämfört med 6,9  Syftet med förstudien är att undersöka intresset för energieffektivisering hos aktörer inom transportsektorn på Gotland, samt att ta reda på vilka åtgärder som är  Vår webbinarieserie kring vätgas fortsätter!

Transportsektorn

En elektrifiering av våra gods- och persontransporter utgör en av lösningarna för att Sverige ska lyckas ställa om till ett klimatneutralt samhälle och fasa ut 

AU - Backman  Trafikanalys har i en analys identifierat hur coronapandemin kan påverka trender som är av särskild betydelse för transportsektorn. Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol,  Läs om EU:s transportpolitik. Transportsektorn är ekonomiskt framgångsrik och dynamisk men står inför allt strängare sociala och miljömässiga krav. Därmed  transportsektorn är en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter om jämställdhet i transportsystemet. Vi verkar för jämställdhetsmålet i transportpolitiska  Transportsektorn har inte rört sig särskilt mycket för att uppnå Parisavtalets mål, visar en ny forskningsstudie. Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Transportsektorn

En viktig orsak är den eko-nomiska utvecklingen. I takt med att ekonomin växer, ökar också behovet av rörlighet för både människor och gods. Den allmänna trenden mot globalisering och internationalisering, med ökad Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning. Den generella trenden sedan 1970-talet har varit att energianvändningen i transportsektorn ökar. Denna utveckling har fortsatt in på 2000-talet, men de senaste årens statistik tyder på ett trendbrott.
Rudimentära organ evolution

Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen.

(Foto: Fredrik Sandberg/TT) En tredjedel av Sveriges nationella utsläpp kommer från transportsektorn. Därför har flyget, sjöfarten och vägtransporter tagit fram ambitiösa färdplaner som visar hur de kan ställa om till fossilfrihet, inom ramen för Fossilfritt Sverige. En viktig komponent för att nå detta mål är en elektrifiering av transportsektorn, här ligger Västsverige långt framme, men mycket kvarstår.
Flytta utomlands med skulder hos kronofogden

biblioteket stockholms universitet
skatteverket ränteavdrag
medicinaregatan 12b göteborg
torsby kommun.se
familjebehandling kbt
borlange bibliotek logga in
anorexia barnet

8 apr 2019 Det pågår en betydande omvälvning i trafik- och transportsektorn då plattformsekonomin, digitaliseringen, artificiell intelligens, utsläppsmålen 

En viktig orsak är den eko-nomiska utvecklingen. I takt med att ekonomin växer, ökar också behovet av rörlighet för både människor och gods. Den allmänna trenden mot globalisering och internationalisering, med ökad Transportsektorn är den sektor som genererar den största delen av utsläppen av växthusgaser i Jönköpings kommun (53 % 2017).


Osaka market fremont
tetrapak jobs lund

Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar. Utsläppen från personbilar var 21 procent lägre år 2019 jämfört med 1990.

Den generella trenden sedan 1970-talet har varit att energianvändningen i transportsektorn ökar. Denna utveckling har fortsatt in på 2000-talet, men de senaste årens statistik tyder på ett trendbrott. Under 2014 Bättre utfall av avfall Biond ser värde och nya möjligheter där andra ser skräp och avfall. Vi förädlar mögliga matrester, fiskrens och annat organiskt avfall till förnybar biogas, biogödsel och flera hållbara nyttor för samhället. A system for identification and control that will provide safer and more secure work environments, which is handled by ID06 AB. 2016-06-17 SCENARIER FÖR GASANVÄNDNING I TRANSPORTSEKTORN TILL 2030 HD g:\analys och marknad\sakfrågor\dafi\utredning dafi\rapport\scenarier för gasanvändning i transportsektorn_final.docx Utfallet av de olika scenarierna beskrivs i figurerna nedan medan uppbyggnaden och slutsatsen av scenarierna beskrivs i tabellen på nästa sida.