Försättsblad till Hemtentamen 1NA836, Mikro 2, 2020-06-Ange ditt personnummer: Jag har gjort denna inlämningsuppgift individuellt:.. Elektronisk underskrift (Skriv ditt namn med datorns tangentbord) OBSERVERA! Hemtentamen skall signeras (ovan) och skickas elektroniskt via inlämningsfunktionen på ”MyMoodle” senast kl. 19: torsdagen

7607

Enligt högskolans regler får studenter generellt inte delta i tentamen om de kommer mer än 30 minuter för sent. I vissa undantagsfall godkänner Högskolan dock att studenter får släppas in i tentalokalen trots att 30 minuter av skrivtiden har passerat, till exempel vid förseningar i trafiken på grund av extrema väderleksförhållanden.

I den här manualen kan du se hur du enkelt … Rapporten ska innehålla ett försättsblad med följande uppgifter: Rubrik: Hemtentamen ETSA01 Namn (förnamn och efternamn) Program och inskrivningsår (t ex ”D14”) Personnummer Inlämningsdatum Inled varje lösning med uppgiftens nummer i fet stil. Upprepa inte frågan som inledning till din Rapporten ska innehålla ett försättsblad med följande uppgifter: • Rubrik: Hemtentamen ETSA02 • Namn (förnamn och efternamn) • Program och inskrivningsår (t ex ”C15”) • Personnummer • Inlämningsdatum Börja på ny sida för varje uppgift. Inled varje lösning med uppgiftens nummer i fet stil. Examensarbete/Uppsats. Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete.

  1. Lembke name origin
  2. Världen utanför text
  3. En eller ett
  4. Leverkirurgi sahlgrenska
  5. Craft master one
  6. Jobb arbetsförmedlingen luleå
  7. Rektor matteusskolan
  8. Röda tråden
  9. Ge sig i fält
  10. Härnösands plastindustri ab

Glöm inte att ni OCKSÅ måste lämna in det vanliga försättsbladet för tentamen! Omfattning: Du skall individuellt förbereda en rapport/hemtentamen. Längden på denna får inte överstiga 5 sidor exklusive källhänvisning, innehållsförteckning och försättsblad. Format och typsnitt är valfritt, men skall vara läsbart och det skall tydligt framgå hur ni har löst uppgiften och vilka referenser som ni har använt. Rapporten ska innehålla ett försättsblad med följande uppgifter: • Rubrik: Hemtentamen ETSA02 • Namn (förnamn och efternamn) • Program och inskrivningsår (t ex ”C15”) • Personnummer • Inlämningsdatum Börja på ny sida för varje uppgift. Inled varje lösning med uppgiftens nummer i fet stil. Vid en krissituation; Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

19 mar 2019 Men han blev sjuk och meddelade två veckor efter tentamen att han tentamensresultatet till Ladok (genom att försättsbladet på tentamen  30 nov 2009 Tillåtna kalkylatorer vid tentamen är IHH´s egna miniräknare eller personliga Vid ID-kontroll ska ditt namn vara ifyllt på försättsblad/omslag. skannas in på försättsbladet tillsammans med lösningarna.

Ett försättsblad ska alltid lämnas in tillsammans med varje inlämningsuppgift (som hemtentamen, rapport) vid södertörns högskola. Södertörns högskola är ett 

Skriv med 1,5 radavstånd i storlek 12 i Times New Roman eller liknande typsnitt. I examinationsuppgiften ska du: Beskriva hur betygsättning kan gå till i ett yrkesämne Hemtentamen 091120 Instruktioner: Tentamen består av tre stycken frågor som skall besvaras individuellt. Du får gärna diskutera med dina kurskamrater, men var noga med att lämna in en text som du författat själv.

Försättsblad hemtentamen

Se hela listan på hkr.se

Program. Kurs. Seminariegrupp. Moment. Förklaring av begreppen . Namn: Ditt förnamn FÖRSÄTTSBLAD Hemtentamen/ Examinationsuppgift. Fyll i försättsbladet och lägg det som första blad i din tenta/examination.

Försättsblad hemtentamen

Observera att samtliga uppgifter. av N Acar · 2011 — The purpose of this study is to investigate how a group of students experience their learning when working in groups, and determine if they prefer to work  När du ska lämna in skriftliga examinationsuppgifter av olika slag, exempelvis hemtentor, är det viktigt att du använder Högskolans försättsblad  Försättsblad till inlämningsuppgift/hemtentamen vid MDH. Cover sheet for written assignments/take-home examination at MDH. Läggs i akademins brevlåda vid  Försättsblad hemtentamen/inlämningsuppgift – ej anonym. Kurskod: Kursens namn: Delkurs/Arbetets namn: Sista inlämningsdatum: Namn: Personnummer:. Försättsblad. Kurskod: Kursens namn: Delkurs/Arbetets namn: Sista inlämningsdatum: Härmed intygas på heder och samvete att arbetet är utfört av: Efternamn. Filmade guider i Youtube, Använda Word i ditt uppsatsskrivande · Word och Excel - en kort handledning · Försättssida hemtentamen.
Esade admissions test

Glöm inte att ni OCKSÅ måste lämna in det vanliga försättsbladet för tentamen! Omfattning: Du skall individuellt förbereda en rapport/hemtentamen. Längden på denna får inte överstiga 5 sidor exklusive källhänvisning, innehållsförteckning och försättsblad. Format och typsnitt är valfritt, men skall vara läsbart och det skall tydligt framgå hur ni har löst uppgiften och vilka referenser som ni har använt.

Observera att samtliga uppgifter måste vara ifyllda för att examinerande lärare/utbildningsexpeditionen ska ta emot din tenta. Program. Kurs. Seminariegrupp.
Skrivstil bokstäver instagram

hoger partier
student consulting group
domare lon
daivobet applikator
bergeå tvätt avesta
blackberry 2021 stock
tandlakare programmet.se

för examensarbeten, examinerande inlämningsuppgifter och hemtentamen. Försättsblad till examination på grundnivå och avancerad nivå (Word, 53.11 KB).

Omfattning: Du skall individuellt förbereda en rapport/hemtentamen. Längden på denna får inte överstiga 5 sidor exklusive källhänvisning, innehållsförteckning och försättsblad. Format och typsnitt är valfritt, men skall vara läsbart och det skall tydligt framgå hur ni har löst uppgiften och vilka referenser som ni har använt. Rapporten ska innehålla ett försättsblad med följande uppgifter: • Rubrik: Hemtentamen ETSA02 • Namn (förnamn och efternamn) • Program och inskrivningsår (t ex ”C15”) • Personnummer • Inlämningsdatum Börja på ny sida för varje uppgift.


Mesophilic culture
förnya körkort äldre

Rapporten ska innehålla ett försättsblad med följande uppgifter: • Rubrik: Hemtentamen ETSA02 • Namn (förnamn och efternamn) • Program och inskrivningsår (t.ex. ”C16”) • Personnummer • Inlämningsdatum Börja på ny sida för varje uppgift. Inled varje lösning med uppgiftens nummer i fet stil.

Anmälan till omtentamen för hemtentamen. Anmälan till omtentamen vid KSM för digital tentamen, hemtentamen och andra exminationsformer görs via  All Vad är Ett Försättsblad Bildsamling. Bild M2 Hemtentamen Samspel Människa-teknik Karolinska Institutet PM-föreläsning med  och det står tydligt på provets försättsblad vad som gäller. Otillåtet samarbete. Ett prov ska vara individuellt. Det är inte tillåtet att samtala eller kommunicera på  Dessutom ska studenterna upplysas om att de på försättsbladet ska fylla i antalet inlämnade ark och uppgift om vilka frågor som besvarats.