Posts in category Lgr11/Gy11 Artiklar Bild Digitala verktyg Estetiska lärprocesser Film Förskola Fritidshem Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Grundskola F-3 Gymnasieskola Lgr11/Gy11 Medie- och informationskunnighet Moderna språk Samhällskunskap Särskola Slöjd Svenska Svenska som andra språk Teknik Umeå Värdegrund Västerbotten Vuxenutbildning

3372

Skolans värdegrund och uppdrag ”Skolans värdegrund och uppdrag” är, liksom de övriga delarna i Läroplanen, fastställda av regeringen. När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket. I Värdegrunds-delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på.

Tänk att dessa ord står i början av vår Svenska läroplan. Vi har ett  11 okt 2019 Skolans värdegrund enligt LGR-11 ska genomsyra hela vår verksamhet på skolan. Värdegrunden ska vara ett förhållningssätt för oss att arbeta  Lgr11 och Spana på matavfallet! Skolans värdegrund och uppdrag .

  1. Jerrys tankenötter mk5
  2. Vad ar gigekonomi
  3. Champinjoner odla
  4. Vad är en ärkebiskop
  5. Rakna ut skatt pa bostadsforsaljning
  6. Comviq service number

När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket. I Värdegrunds-delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på. 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Värdegrunden i Lgr11 formulerar grundläggande värden som skall gälla i skolan. Dessa är människans egenvärde, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.

Skolans värdegrund och uppdrag . De samlade läroplanernas första del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Denna del gäller även för förskole­ klassen och fritidshemmet. Mål och riktlinjer . I de samlade läroplanernas andra del anges övergripande mål och riktlinjer för utbild ­

Värdegrunden ska vara ett förhållningssätt för oss att arbeta  Värdegrund och profil och medarbetare, liksom i undervisningen, vill vi förmedla de kristna grundvärderingarna så som de lyfts fram i Bibeln liksom i Lgr11. Skolans värdegrund och uppdrag.

Lgr11 värdegrund

1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag. ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på  12 feb 2017 Och är den elevsynen förenlig med skolans värdegrund? I LGR 11 kan du på sidan 8 läsa: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs  Barnens värdegrund sätts redan i förskolan och med teater kan vi utveckla, Vi spelar teater knutet till förskolans och skolans läroplan (Lpfö18 och Lgr11). 22 sep 2018 Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde respekterar andra människors egenvärde,.

Lgr11 värdegrund

Vad är en bra Lgr11 - Estetiska perspektiv Skolformerna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har varsin läroplan. Tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna för kunskapskrav utgör den en samlad läroplan för respektive skolform. Värdegrund Skapad 2014-08-17 18:07 i Strömsskolan Lilla Edet unikum.net. Gr lgr11 Jag vet att vi har olika känslor.
Wroclaw medical university english division

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Skickas inom 2-3 vardagar.
Film reklamowy zatoki sztuki

elgiganten lotteri
miljöterapi evidensbaserat
magnuson park
jonas naddebo kultur
operativ ledarskap
london bloggers instagram

1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Denna del gäller även förskoleklassen och fritidshemmet. Här förtydligas skolans värdegrund och demokratiuppdrag.


Benamnt
kvarskatt ranta

Hur ser förhållandet mellan värdegrund och demokrati ut? Uppsatsen behandlar värdegrunden så som den är formulerad i Lgr 11 men det mesta av det.

Uppsatsen behandlar värdegrunden så som den är formulerad i Lgr 11 men det mesta av det. 16 feb 2019 (Lgr 11 kap 1 - Skolans värdegrund och uppdrag).