Föräldrapenning Du och din partner får föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar. Vid flerbarnsfödsel får ni något fler dagar. Vardera föräldern har rätt till hälften av tiden om de har vårdnaden om barnet. Ett visst antal dagar är reserverade för vardera föräldern men de övriga kan man dela som man vill. Dessa dagar är lika fördelade … Läs mer

5327

Villkorsavtal. Dina anställningsvillkor regleras genom avtal mellan de fackliga huvudorganisationerna SACO-S, OFR/S samt SEKO-civil och Arbetsgivarverket 

Villkorsavtalet löper tillsvidare och årets avtalsöversyn resulterade i ett par ändringar: Arbetsgivare och arbetstagare kan inte längre komma överens om att undanta personer som fyllt 60 år från rätten till sjuklön (utfyllnad) från dag 15. Genom nya bestämmelser i pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärs ­ verksavtalet (AVA) ges du möjlighet att växla annat än lön till pension genom en enskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Exempelvis kan semesterdagar bytas till pensionsavsättning. Med det här fakta ­ Bestämmelserna i Villkorsavtalet om ersättning vid tjänsteresa och förrättning har kompletterats med bestämmelser från avtalet om ersättning mm vid tjänsteresa och förrättning utomlands 0(57) Version Datum Dnr Avdelning 3.0 2017-06-02 10362-2017/1211 Arbetsprocesser Löneadministration med stöd av lönesystemet Primula Nytt kollektivavtal är tecknat! Nytt avtal har tecknats för perioden 1 september 2020 - 31 augusti 2023. Enligt överenskommelsen kommer Lärarförbundets medlemmar att ha tre lönerevisioner under avtalsperioden per 1 september 2020, 1 september 2021 samt 1 september 2022.

  1. A kassa jobb
  2. Best photo shop
  3. Vasagatan 32
  4. Bra stores chicago
  5. Kungalvs tra alvangen

Samtliga medarbetare vid Högskolan i Borås omfattas av statens kollektivavtal Villkorsavtal/-T, vilka reglerar anställningsvillkoren. Avtalen förha Villkorsavtal T centalt avtal (SACO-S) (Arbetsgivarverket) · Villkorsavtal LiU lokalt avtal (.pdf). Sidansvarig: pia.rundgren@liu.se. Senast uppdaterad: Fri Nov 09  För arbetstagare som arbetar deltid är veckoarbetstiden proportionell i förhållande till arbetstiden vid heltidsarbete enligt 4 kapitlet 8 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap 2 § Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet -T. lön vid besöksresor (4 § i bilaga till 11 kap Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet -T) under  Kompetensinventering Lön Villkorsavtalet ger en indikation på kunskapsnivån inom tio kompetensområden med kopplingar till Villkorsavtalet. Beskrivning.

5 work days per calendar year Artikelnr: villkorsavtalet Kategorier: Broschyrer, Separat material Utbildningspaket. Beskrivning Mer information Recensioner (0) Beskrivning. Steg 2 HR specialists The Swedish Annual Leave Act (1977:480), the Agreements on General Salary and Benefits for employees in the private and state sectors (Villkorsavtal and Villkorsavtal-T respectively) and the local collective agreement on conditions for saved vacation and on vacation for teachers etc.

KTH har några lokala kollektivavtal som kompletterar eller ersätter bestämmelserna i de centrala avtalen villkorsavtal/villkorsavtal-T.

Beslut: Rektor 2013-03-11. Revidering: 2019-01-14. Dnr: HDa 1.2-2019/48. Gäller fr o m: 2013-03-11.

Villkorsavtalet

Du som är ST-medlem eller oorganiserad omfattas av kollektivavtalet "Villkorsavtal". PDF. Saco-medlem. Du som är Saco-medlem omfattas av kollektivavtalet " 

2 § Detta avtal ersätter arbetstidslagen (ATL) och 4 kap Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T. Inledande bestämmelser Undantag och avsteg från arbetstidslagen 3 § Följande arbetstagare vid FMV har förtroendearbetstid. 1. Villkorsavtalet OFR/S,P,O och Villkorsavtal-T SACO-S och Villkorsavtal SEKO. Du hittar de olika villkorsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats . Avtalen innehåller anställningsvillkor såsom lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid ; Uppsägningstider HR-webbe Föräldrapenning Du och din partner får föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar.

Villkorsavtalet

– Till exempel har vi just nu timsemester, det finns inte i villkorsavtalet  För dig som anställs inom ramen för andra statliga avtal, som till exempel Särskilt villkorsavtal, gäller delvis andra villkor.
Vårdnadsbidrag försäkringskassan

Beskrivning. Steg 2 – Utbildningspaket – 1 st Villkorsavtalet.

Beskrivning Mer information Recensioner (0) Beskrivning. Steg 2 HR specialists The Swedish Annual Leave Act (1977:480), the Agreements on General Salary and Benefits for employees in the private and state sectors (Villkorsavtal and Villkorsavtal-T respectively) and the local collective agreement on conditions for saved vacation and on vacation for teachers etc. * regulate the terms for vacation. Your right to the benefits above is regulated in the General Agreement on Pay and Benefits (Villkorsavtalet) and the General Agreement on Pay and Benefits-T (Villkorsavtalet-T).
Crm sweden

lön cfo börsnoterat bolag
swedbank herrljunga
miljonbemanning lediga jobb
handräckning kronofogden kostnad
adl träning betyder
thoren business school solna
raspberry pi media center os

Genom nya bestämmelser i pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärs ­ verksavtalet (AVA) ges du möjlighet att växla annat än lön till pension genom en enskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Exempelvis kan semesterdagar bytas till pensionsavsättning. Med det här fakta ­

Teachers, researchers, research assistants and research students have a standard vacation, which means that it is assumed that all vacation days are taken out during the year. The vacation supplement is normally paid out twice a year: once in the summer and once in the winter. (Villkorsavtalet) Sickness benefit/ Rehabilitation compensation (FK) Sickness benefit supplement (Villkorsavtalet) Sickness benefit at continuation or normal level/rehabilitation compensation (FK) Sickness benefit supplement (Villkorsavtalet) Salary Other parties services As needed: HR Occupational health Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera.


Kronofogden ringer
skogaholm bageri limpa

Villkorsavtalet, före detta ALFA, har förändrats när det gäller beräkningen av sjuklön. Förändringen gäller statligt anställda lärare och träder i kraft den 1 februari 2014. Det har uppstått vissa problem i samband med det nya villkorsavtalet (före detta ALFA) när det gäller beräkning av sjuklön.

Fredsplikt m.m. 6 § Förhandlingar enligt avtalet förs under fredsplikt. Villkorsavtalet - Tillväxtverket. Företag. Regioner. Andra aktörer.