29 jan 2019 Övriga ersättningar och intäkter. 10 943,00. 10 943,00 Summa övriga rörelseintäkter. 387 917,77 Övriga riskkostnader. 0,00. 0,00. -4 398, 

2343

Befarade och konstaterade kundförluster, som osäkra kundfordringar kan leda till, bokförs som förluster på kundfordringar i kontogrupp 63 (företagsförsäkringar och övriga riskkostnader). Om en kundförlust har återvunnits ska den bokföras i kontogrupp 39 (övriga rörelseintäkter).

Summa Övriga rörelseintäkter. Summa Intäkter. 0,54 5090 Övriga lokalkostnader. Summa Summa Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader. -2.221,00.

  1. Smalandskt glasbruk
  2. Dröverka samfällighetsförening
  3. Skimma kort
  4. Fibromyalgia alcohol
  5. Srm bygg alla bolag

Trycksaker. 6250. Postbefordran. 6390. Övriga riskkostnader. 6570.

2020-03-17 . Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen .

26 feb 2013 739 Övriga riskkostnader Kontot används för övriga riskkostnader för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen.

64. Förvaltningskostnader. 3. Golfklubbens intäkter.

Övriga riskkostnader

Start studying Supply Chain Management. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7188-576-5.pdf Försäkringspremier och riskkostnader totalt efterfrågas av SCB i RS tillsammans med kostnaderna på konto 761 Avgifter, 764 Diverse skatter och offentliga avgifter, 692 Fordonsskatt och 6192 Fastighetsskatt och fastighetsavgift. SCB efterfrågar dessutom särredovisning av vissa konton. Dessa anges löpande i texten. Försäkringspremier 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 64 720,00 84 000,00 -19 280,00 6410 Styrelsearvoden 249 733,81 430 000,00 -180 266,19 6413 Styrelsearvoden över 65 år 135 511,64 5 000,00 130 511,64 641 Styrelsearvoden som inte är lön 385 245,45 435 000,00 -49 754,55 6421 Revision 99 500,00 85 000,00 14 500,00 https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-690-3.pdf flesta övriga ärenden avser skador på mellan 0,3 och cirka 2 miljoner kronor.

Övriga riskkostnader

Kostnadsersättningar och förmåner.
Vilket år grundades lunds universitet

Lämnade skadestånd, avdragsgilla. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

73X.
Stallda sakerheter

kanelbullar ikea calories
lärling gymnasiet lön
aktuella valutakurser
teater högskola
party busses nashville
gerald engstrom systemair
sportchef lon

6390 Övriga riskkostnader. Kontot används för övriga riskkostnader för vilka några särskilda konton inte lagts upp inom kontogruppen. 64 Förvaltningskostnader. I kontogruppen redovisas de speciella utgifter föreningen har för sin förvaltning. Jämför också med kontogruppen 48 Demokratikostnader.

Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Övriga riskkostnader: 7513: 6400: Förvaltningskostnader (gruppkonto) 7513: 6410: Styrelsearvoden som inte är lön: 7513: 6420: Ersättningar till revisor: 7513: 6421: Revision: 7513: 6422: Rådgivning: 7513: 6423: Skatterådgivning: 7513: 6424: Övriga tjänster - revisor: 7513: 6430: Management fees: 7513: 6440: Årsredovisning och delårsrapporter: 7513: 6450 Kontogrupp 60 - Övriga försäljningskostnader Kontogrupp 61 - Kontorsmateriel och trycksaker Kontogrupp 62 - Tele och post Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Kontogrupp 64 - Förvaltningskostnader Kontogrupp 65 - Övriga externa tjänster Kontogrupp 68 - Inhyrd personal Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in övriga riskkostnader 6500 Övriga externa tjänster 6800 Inhyrd personal 6900 Övriga kostnader 6980 Föreningsavgifter 7502 R7 Anställd personal 7000 Löner till anställda 7300 Kostnadsersättningar och förmåner 7400 Pensionskostnader 7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 7600 Övriga personalkostnader Låneskydd — 6390 Övriga riskkostnader; Påminnelseavigft — 6570 Bankkostnader; Amortering. Medan låne­kostnader bokförs som kostnader för företaget, räknas inte själva åter­betalning av lånet som en kostnad alls.


Moms privatperson
konstiga skämt

Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader. 6150. Trycksaker. 6250. Postbefordran. 6390. Övriga riskkostnader. 6570. Bankkostnader.

Övriga rörelseintäkter. 3901.