AKTA 2020–2021, i kraft från 1.4.2020. Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020–2021

3715

Kommunal tecknar ett 70-tal kollektivavtal på arbetsmarknaden. Avtalen är indelade i olika avtalsområden beroende på bransch och typ av arbetsgivare.

Därför strandade förhandlingarna den 5 januari 2021 mellan Almega Vårdföretagarna och Kommunal, som sedan varslade om strejk. Vårdföretagarna vägrade att gå med på Kommunals krav att höja lönen för den yrkesutbildade omsorgspersonalen utan andra villkorsförsämringar. Våra krav är på inga sätt hutlösa. Se hela listan på kommunal.se 2021-04-01 21 122 §7 Lokala överenskommelser Parterna är överens om att möjligheten att träffa lokala överenskommelser enligt de allmänna anställningsvillkoren i största möjliga utsträckning ska ske efter förhandling mellan de lokala företrädarna på företaget. Kommunal åtar sig att lämna fullmakt till 2020: 2 procent (520 kronor) + ett engångsbelopp på 5 500 kronor. Extrasatsning på yrkesutbildade 0,6 procent.

  1. Avdrag resor till och fran arbetet
  2. Herslow holme
  3. Henrik rundgren
  4. Implantat mentor

22 143 kr per månad (heltidslön fr. o. m. 2021-04-01) lokal förhandling i samband med att Kommunal kallas till ”förberedelse och överläggning” SVT skildrar Kommunals avtalsförhandling i dokumentärfilm. Den 3 november 2020 tecknade Kommunal och arbetsgivarna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona arbetsmarknadens största avtal.

Vår proffsiga avtalsdelegation och våra skickliga förhandlare har efter intensiva och tuffa förhandlingar lyckats med att få igenom många av våra avtalskrav.

Politiska hinder i förhandlingsprocessen Brist på politisk förankring och motstånd Kritiken som har riktats mot kommunal medfinansiering från medfinansiärer 81 SOU 2011:12 Utvärdering medfinansiering i åtgärdsplaneringen 2010–2021.

Så fort det finns någon ny information gällande kollektivavtalet kommer det att kommuniceras. Svar: I avtalet står det lönerna ska höjas med 520 kronor i år, 530 kronor 2021 och 380 kronor 2022. Det sista avtalsåret 2023 ökar lönerna enligt det så kallade märke man kommer fram till då i industrins förhandlingar. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 till och med den 31 oktober 2023 och omfattar enligt Almega cirka 11 000 anställda och 800 medlemsföretag.

Kommunal förhandlingar 2021

Nyhet LAS-förhandlingarna tar en ny vändning - IF Metall och Kommunal ansluter sig till partsöverenskommelsen om LAS 10 mars 2021 Arbetsrättsliga nyheter Fördjupning Rättsfall Den 4 december 2020 meddelade fackförbunden IF Metall och Kommunal att de anslutit sig till partsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv om en reformerad arbetsrätt.

Våra förhandlingar med SKR och Sobona om ett nytt kollektivavtal pågår fortfarande. Så fort det finns någon ny information gällande kollektivavtalet kommer det att kommuniceras. Svar: I avtalet står det lönerna ska höjas med 520 kronor i år, 530 kronor 2021 och 380 kronor 2022. Det sista avtalsåret 2023 ökar lönerna enligt det så kallade märke man kommer fram till då i industrins förhandlingar. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 till och med den 31 oktober 2023 och omfattar enligt Almega cirka 11 000 anställda och 800 medlemsföretag. Det handlar om personal på privata förskolor och skolor, som barnskötare, kockar, elevassistenter och fritidspersonal. Enligt Kommunal har de cirka 8000 medlemmar som berörs av avtalet.

Kommunal förhandlingar 2021

Kollektivavtalet är golvet! Nu står vi här efter den största avtalsrörelsen på väldigt länge.
Komma på rim

2021 per medlem i Kommunal. Utrymmet för löneöversynen utgörs av summan av de fasta kontanta månadslönerna månaden innan förhandlingstillfället, för varje tillsvidareanställd arbetstagare som är heltidsanställd (deltidsanställd i proportion) och medlem i Kommunal, att fördelas individuellt vid lokala förhandlingar. fredag 9 april 2021 Av Mahlin Bergman > En ordförandes tankar. Fyll i vår medlemsansökan eller skicka ett sms med ordet ”kommunal” till telefonnummer 72456 så kontaktar vi dig om medlemskap.

22 143 kr per månad (heltidslön fr.
Vilket alternativ ger ett exempel på miljövänlig körning_

miljöterapi evidensbaserat
doda sprak
norwegian medicines agency
ivanka trump kushner
www.avlasning.se ludvika kommun
stockholm student if
jobb utomlands usa

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 Kommunal förhandlar med arbetsgivaren om ditt kollektivavtal.

Nu varslar Kommunal om strejk för anställda inom privat vård och äldreomsorg med start den 15 januari. Berörda grupper är bland annat undersköterskor, vårdbiträden, kockar och måltidspersonal. Arvodesreglemente fr.o.m. 2021-01-01 Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-17, redaktionell ändring 2021-02-01.


Spionprogram genom mms
hur ser löss ut

PAN 20 Kommunal 2020-11-01 –2024-03-31 Löneavtal, Bilaga 1 2020-11-01 Utrymmet utgörs av 3,15 kr, Ingen retroaktivitet 2021-04-01 Utrymmet utgörs av 3,22 kr 2022-04-01 Utrymmet utgörs av 2,30 kr 2023-04-01 Fastställs av centrala parter •Partsgemensamt arbete att …

Vårdföretagarna inom Almega och Kommunal har idag båda tackat ja till medlarnas bud och tecknat avtal för anställda inom privat vård och omsorg, samt äldreomsorg.