4 Ett enhetligt rakt skaderekvisit hade dock under lagstiftningsarbetet föreslagits i den pro-memoria från Justitiedepartementet som till stora delar låg till grund för förslaget om en ny sekretesslag (Ds Ju 1977:11/Del 2 s. 298 f) 5 Jfr prop. 1979/80:2 Del A s. 131

5048

18 dec 2014 Generellt gäller enligt OSL ett rakt skaderekvisit som innebär att offentlighet är utgångspunkten som innebär att uppgiften ska utlämnas om det 

6. 4.7. Inget övrigt skydd. 7. 4.8. Övrigt skydd – visa endast  Bestämmelserna innehåller ett s.k.

  1. Lanttos store
  2. Hur påverkas samhället av droger
  3. Hur lång tid mellan uppkörning och teori
  4. Ina länsberg
  5. Bullernivåer arbetsmiljö
  6. Kontrakt word mall
  7. Stieg larsson
  8. Ta lite rast
  9. Mim global
  10. Bosch diskmaskin tömmer inte vatten

91 och RÅ 1981 2:34 I). Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. För att uppgifterna ska kunna beläggas med sekretess måste ett utlämnande av dem kunna anses leda till skada. Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i 7:7 st. 1.

huvudregeln i bestämmelsen är att uppgifterna i registret ska vara offentliga.

Rakt skaderekvisit: Huvudregel Offentlighet, och först när man kan anta men för enskild/närstående - då gäller sekretess. Grundskola, gymnasieskola, förskola utöver psykologisk undersökning och behandling enligt 23:2 2 st OSL (elevvårdande verksamhet i övrigt) + FK 28:1 OSL.

och 117) framgår att sekretessbestämmelsen ska göra det möjligt att vid befarad personförföljelse öka skyddet för uppgifter som rör enskildas personliga förhållanden. Men jag har skrivit lite om rakt och omvänt skaderekvisit här: Vad finns det för risk med att lämna ut uppgifterna?

Rakt skaderekvisit

Omvänt skaderekvisit c. Rakt skaderekvisit. 2. Övriga uppgifter. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift muntligen (tystnadsplikt) eller genom att allmän 

Utgångspunkten är alltså att handlingarna är  Rakt skaderekvisit eller svag sekretess. Sekretess och tystnadsplikt inom elevhälsans två olika verksamhetsgrenar. Psykologiska, psykosociala  Generellt gäller enligt OSL ett rakt skaderekvisit som innebär att offentlighet är utgångspunkten som innebär att uppgiften ska utlämnas om det  Den juridiska konstruktionen med skaderekvisit innebär emellertid att det även när sekretessprövningen sker enligt ett s.k.

Rakt skaderekvisit

rakt skaderekvisit,  Skaderekvisit anger sekretessens styrka Vid rakt skaderekvisit är offentlighet den trots det raka skaderekvisitet vill hemlighålla en uppgift. Ett rakt skaderekvisit innebär normalt att det är uppgifternas karaktär som får avgöra om sekretess gäller eller inte. Om uppgiften är sådan att  1 § OSL för kvalificering av ett rakt skaderekvisit jämfört med 39 kap.
Aktivitetsrapportering a kassa

om uppgifterna ska omfattas sekretess om någon person riskerar skada eller att lida men. Skaderekvisit delas upp i rakt och omvänd skaderekvisit. rakt skaderekvisit.

Sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men eller skada. Det innebär att tillämparen har ett ganska begränsat Skaderekvisit –avgör hur starkt skydd regeln ger •Rakt skaderekvisit –presumtion offentlighet •Omvänt skaderekvisit –presumtion sekretess •Absolut skaderekvisit –absolut sekretess Statistiksekretess Förutom rakt skaderekvisit så finns omvänt skaderekvisit, då vänder man på det. Då är utgångspunkten att uppgifterna inte ska lämnas ut. Det råder alltså en presumtion för sekretess och uppgifterna kan endast lämnas ut om utlämnandet inte leder till risk för skada eller men.
Das energi 2021

gymnasium hässelby bromma
gerald engstrom systemair
köp gymutrustning
dafgård grossist
omkorning heldragen linje
global aktiefond med låg avgift

Skaderekvisiten ser olika ut. I vissa fall saknas skaderekvisit. Rakt skaderekvisit – sekretess gäller för uppgiften om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Omvänt skaderekvisit – sekretess gäller för uppgiften om det inte står klart att uppgiften …

Handling/uppgift är offentlig Sekretess gäller bara om det kan medföra men om den lämnas ut. Skolan 23 kap Lärare och fritidspersonal ; Kriminalvården 35kap; Försäkringskassan 28kap; Stark sekretess Omvänt skaderekvisit Detta nummer är en ordningsvakt skyldig att lämna ut, notera dock att rakt skaderekvisit gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen. För att bli ordningsvakt skall en ansökan om utbildning samt ansökan om förordnande som ordningsvakt ställas till polismyndigheten i det län där tjänstgöring avses. Rakt skaderekvisit, de fall där det är tal om ett rakt skaderekvisit är utgångspunkten att offentlighet råder.Är uppgifterna i handlingarna av sådan art att ett utlämnande kan innebära skada (kan antas) för den som skyddas av bestämmelsen.


Skandia forsakring och bank
regional anatomi nedir

Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den antas ge uppkomst till någon skada. I lagtext formuleras det som: ”Om 

Som påtalades av flera remissinstanser under utarbetandet av SekrL, inne-bar konstruktionen med skaderekvisit att handläggare ibland ställdes inför komplicerade avvägningar mellan olika motstående intressen. I förarbetena angavs att prövningen av om ett skaderekvisit … Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att uppgiftens röjande med- för men för den berörde eller någon närstående till denne. Huvudregeln är alltså offentlighet, men att sekretess skall iakttas om det finns skäl att anta att ett röjande leder till men.